Telefononi në 0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

Aspiratorë Centrifugal TMD EC

TMD EC quhet aspiratori centrifugal me thithje të dyanshme, me
motor sinkron me magnet të përhershëm pa karbonçina
(Brushless PMSM), rrotor të brendshëm dhe kontroll elektronik, të
trupëzuara këto në karkasë dhe për tu montuar në plenum.

Aspiratorë Centrifugal NTPF EC

NTPF EC quhet aspiratori centrifugal me thithje të
njëanshme i tipit Plug Fan, me motor sinkron me magnet të
përhershëm pa karbonçina (Brushless PMSM), rrotor të
jashtëm dhe kontroll elektronik, të trupëzuara këto në
turbinë dhe për tu montuar në plenum.

Aspiratorë Centrifugalë TMD

TMD quhet aspiratori centrifugal me thithje të dyanshme dhe motor të
trupëzuar në të për tu montuar në plenum.

Aspiratorë Centrifugalë TSA dhe TSA F

TSA quhet aspiratori centrifugal me thithje të njëanshme me motor
me transmision.

TSA F është i homologuar 400ºC/2h; 300ºC/2h; 200 ºC sipas EN
12101-3.

Aspiratorë Centrifugal TDA

TDA quhet aspiratori centrifugal me thithje të dyanshme me
motor me transmision për tu montuar në plenum.

Aspiratorë Centrifugal NTPF

NTPF quhet aspiratori centrifugal me thithje të njëanshme i
tipit Flug Fan me motor asinkron të montuar direkt në
turbinë për tu montuar në plenum.

ASPIRATOR KËRMILL INOXAIR

INOXAIR është e disponueshëm në 4 përmasa, duke filluar nga ø 200, ø 250 ,ø 300 ,ø 350.

In-Line Vents Seria TT/TT Pro

Aspiratori InLine quhet aspiratori në të cilin hyrja dhe dalja e ajrit është paralel me
aksin e turbines.

In-Line Vents Seria TT Silent M

Aspiratori InLine quhet aspiratori në të cilin hyrja dhe dalja e ajrit është paralel me
aksin e turbines.

In-Line Seria VKM

Aspiratori InLine quhet aspiratori në të cilin hyrja dhe dalja e ajrit është paralel me
aksin e turbines.