Telefononi në 0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

Kit BoxPDS

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.

Kit Mbipresioni

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.

Kit BoxSmart

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.

Kit BoxSmart EC

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.

PressKit

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.

Kit BoxPDS II

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.

Kit BoxSmart Flap

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.

HATCH PDS

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.

BoxSmart I/II

Pajisje mbipresioni për kafazet e shkallëve, rrugët e evakuimit dhe hollet, në përputhje me DM 30/11/1983 dhe me Standardin Europian UNE EN 12101-6.