Softi Sodeca Quick Fan është dizenjuar nga një grup specialistësh teknik të cilët nëpërmjet punës së afërt me klientët, kanë krijuar një mjet praktik që u ofron zgjidhje nevojave të klientëve.

Fokusi i softit është përzgjedhja e aspiratorëve, njësive të filtrave, perdeve të ajrit, aspiratorëve për qëllime speciale etj.

Njëkohësisht, ky soft ndihmon në krahasimin e kurbave të aspiratorëve të ndryshëm. Për çdo aspirator shfaqet diagrama dhe karakteristikat teknike.


Softi OptiFan është dieznjuar për të ofruar një zgjedhje praktike, të thjeshtë dhe intuitive të përzgjedhjes së aspiratorëve të prodhuar nga kompania Tecnifan.

Softi përmban të gjitha karakteristikat teknike dhe kurbat e aspiratorëve centrifugal, me motor të bashkangjitur, me transimsion me rripa dhe me thithje të dyanshme.