Telefononi në
0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

TSA-R

Aspiratorë centrifugalë me thithje të njëanshme me transmision

Aspiratori:
• Është i disponueshëm në 9 përmasa, duke filluar nga 9/4 deri në 30/14.
• Me prurje nga 1000 m³/h – 28000 m³/h.
• Temperaturat e ajrit të punës nga -20°C deri në 110°C.
• Kushineta sipas normës VDI-2060 dhe Q=6.3.


Motori:
• Me rendiment IE3, trefazor, me mbrojtje termike.
• Lidhet me rripa transmisioni me aksin e aspiratorit.
• Raporti i transmisionit varet nga nevojat e sistemit.
Sipas kërkesës:
• Komandimi me inverter frekuence dhe potenciometër nga 0-10 V.


Karkasa:
• Prodhuar me llamarinë të galvanizuar Z-275, e përforcuar me profil celiku”L”.
Kutia e aspiratorit:
• Prej llamarine të galvanizuar me spesor 1mm dhe 1,2mm në varësi të modelit.
Sipas kërkesës:
• Mund të vishet me absorbues akustik.