Telefononi në 0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

Kit BoxPDS II

KIT BOXPDS II
Pajisjet e presionit për shkallët, rrugët e evakuimit dhe lobet kundër zjarrit, duke ndjekur standardin evropian EN 12101-6
KUTI PER KIT
Përbëhet nga paneli i kontrollit BOXPDS, paneli i jashtëm i kontrollit, 2 njësi ventilimi CJHCH dhe një çantë amortizuesi me detektor optik të tymit të integruar.
BOXPDS
Njësia e frekuencës së ndryshueshme. Sondë me presion të lartë me presion diferencial. Panel elektrik me mbrojtje magnetotermike dhe tregues i dështimit në furnizimin e përgjithshëm të energjisë. Sistemi automatik i ndërrimit për ventilatorin rezervë. Kontroll elektronik për menaxhim, mirëmbajtje alarmi, port ModBUS RTU për lidhje me BMS (Sistemet e Menaxhimit të Ndërtesave).
Furnizimi me energji i çertifikuar me bateri për të siguruar energji të pajisjeve të kontrollit në rast të ndërprerjes së energjisë.
Paneli i kontrollit:
Paneli i jashtëm i kontrollit per shikimin në kohë reale të presionit, llambave pilot alarmi dhe aktivizimit manual të sistemit.