Telefononi në
0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

OV

Ventilatorë me presion të ulët me prurje deri në 25000 m³/h.


Ventiltori:
• Ventilatorë aksialë ose helikojdalë;
• Për tu montuar në mur;
• Kushinetat me sfera me grasatim të përherëshëm per 40 000 orë pune pa ndalim.


Motori:
• Motorët janë 2, 4 ose 6 pole, asinkron monofazë ose trefazor;
• Mbrojtja IP44-IP54.
Karkasa:
• Karkasa e ventilatorit dhe helika janë prej celiku të lyera me pjekje.