Telefononi në
0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

Silenciatorë Rrethorë

 Silenciatorë rrethorë

APLIKIMI

Silenciatorët rrethorë janë të prodhuar nga çelik i galvanizuar.

Pjesa e brendshme e cilenciatorit është e përbërë nga fibra të cilat izolojnë zhurmat. Silenciatorët janë të pajisur me fllanxha për të mundësuar lidhjen

me tubacionet e ajrit.

FUNKSIONIMI

  • Silenciatorët akustik përdoren për të eleminuar zhurmat në sistemet ku ka rryma ajri. Qëllimi i tij është që të ul nivelet e zhurmave të mundshme, të cilat shkaktohen nga lëvizja e ajrit nëpër tubacione.
  • Një silenciator akustik duhet të zgjidhet duke u nisur nga disa kritere; sasia e ajrit që kalon nëpër tuba ose nga kushtet aerodinamike të përcaktuara më herët.nivelet e zhurmave të mundshme, të cilat shkaktohen nga lëvizja e ajrit nëpër tubacione.
  • Materiali nga i cili përbëhet silenciatori varet nga temperatura dhe presioni i ajrit.
  • Jetëgjatësia e silenciatorit varet nga cilësia e materialit të zgjedhur.
  • Forma gjeometrike dhe dimensionet e silenciatorit në çdo rast përcaktohen nisur nga hapsira e disponueshme, prurja dhehumbjet e presionit.