Telefononi në
0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

VUE P3

Rikuperator energjie me izolim termoakustik. Prurja e ajrit deri në 400 m3/h. Efiçenca e rikuperimit të nxehtësisë 87 %.

• Lloji i shkëmbyesit të nxehtësisë: Counter flow
• Izolim termoakustik
• Lloji i motorit: EC
• Shkëmbyesi i nxehtësisë entalpi
• Komandimi: Telekomandë
• Bypass
• Sensori i lagështisë