Telefononi në 0692079503
E Hene - E Premte
08:00-16:00
E Shtune
08:00-14:00

Kit BoxPDS

KIT BOXPDS
Pajisjet e presionit për shkallët, rrugët e evakuimit dhe hollet kundër zjarrit, në përputhje me standardin evropian EN 12101-6 KUTI PER KIT
Përbëhet nga paneli i kontrollit BOXPDS, paneli i jashtëm i kontrollit, një njësi ventilimi CJHCH dhe një çantë amortizuesi me detektor optik të tymit të integruar.
BOXPDS
Njësia e frekuencës së ndryshueshme. Sondë me presion të lartë me presion diferencial. Panel elektrik me mbrojtje magnetotermike dhe tregues i dështimit në furnizimin e përgjithshëm të energjisë. Kontroll elektronik për menaxhim, mirëmbajtje alarmi, port ModBUS RTU për lidhje me BMS (Sistemet e Menaxhimit të Ndërtesave). Furnizimi me energji i çertifikuar me bateri për të siguruar furnizimin me energji të pajisjeve të kontrollit në rast të ndërprerjes së energjisë. Paneli i kontrollit: Paneli i jashtëm i kontrollit për shikimin në kohë reale të presionit,
llambave pilot alarmi dhe aktivizimit manual të sistemit.
Ne kerkese: Sistemi automatik i ndërrimit për ventilatorin rezervë (shih seritë KIT BOXPDS II).